Výrobky

Ścieżka powrotu

Protiskluzné pěny umístěné pod paletami zvyšují součinitel tření, čímž zabrání jejich pohybu uvnitř dopravního prostředku.

2+8