Výrobky

Ścieżka powrotu

Taśma STBavlněné pásy umístěné pod paletami zvyšují součinitel tření, čímž zabrání jejich pohybu uvnitř dopravního prostředku.

2+8